חברות למכירה

חברות למכירה מוצעות בתחומים עסקיים רבים ויש ביניהן חברות קטנות וגדולות. רוכשים פוטנציאליים מגיעים לעסקאות כאלו מסיבות שונות. בכל מקרה, כדאי לכל אחד מהם לעשות בדיקה מקיפה על העסק ומצבו. היא יכולה לארוך זמן רב ותיעשה בעזרת מומחים, אבל כדאיותה אינה מוטלת בספק. רו"ח "עובד כדורי" מנוסה בעסקאות כאלו וניתן לקבל ממנו מידע רב ויעוץ פרטני.

חברות למכירה – רכישה בנסיבות שונים

חברות למכירה נמכרות בהזדמנויות מגוונות. הרוכשים הפוטנציאליים הינם, לרוב, בעל עסקים ותיקים אשר רוצים להרחיב עסקים בדרך של רכישת עסק מתחרה או משיק לפעילותם. אבל ניתן למצוא גם מנהלים שעבדו בחברה קיימת ורוצים לרכוש אותה או אחרת פעילה. כך הם יהפכו אדונים לעצמם מבלי להיות תלויים בגורמים אחרים ובמנהלים להם הם כפופים. חברות למכירה מתפרסמות באתרי אינטרנט, בעיתונות ועוד.  שני הצדדים לעסקה חייבים להיערך היטב. המוכרים יהיו חייבים להציג את העסק בליווי מסמכים מתאימים. מדובר  על מאזני רווח והפסד מבוקרים על ידי רואה חשבון, תזרימי מזומנים, תשקיפים עתידיים, אם קיימים  וכל מסמך אשר יצביע על מצבה. המחיר המבוקש על ידם נקבע על פי שני פרמטרים: רכוש שאת שוויו ניתן לקבוע במדויק, ובנוסף, מוניטין אותו מעריכים. רכוש הינו נדל"ן, ציוד, מלאי סחורות ועוד. הערכות לגבי מוניטין נקבעות, בין היתר, על פי, המוניטין הקיים בשוק,  צבר הזמנות וחוזים עתידיים, כמות וסוג לקוחות, כוח האדם הפעיל בחברה, המבנה הארגוני שלה ועוד.

ניהול מו"מ בעת רכישת חברה

השלב הבא הוא ניהול משא ומתן לגבי מחיר, תנאי תשלום ואלמנטים נוספים הקשורים בעסקה. במקרים רבים, תעלה  הדרישה של הרוכש לקבל ליווי צמוד למספר חודשים. במידה והמשא ומתן מבשיל יש צורך לערוך חוזה רכישה בו יירשמו כל התנאים החשובים.  כל צד ייוצג על ידי מומחים מטעמו. החוזה ייחתם והרוכש יתחיל לנהל את החברה.

ליווי מקצועי ואיתור חברות למכירה

מומלץ להיעזר ברו"ח "עובד כדורי" בעל המוניטין בתחום. שירותיו הינם מקיפים וכוללים ייעוץ, בדיקת נאותות של החברה, המלצות, מעורבות במשא ומתן ובעריכת ההסכם, ליווי לאורך כל התהליך ואף בהמשך. השירות יינתן במקצועיות רבה ועם יחס אישי ואדיב.

ליווי מקצועי למחפשים חברות למכירה

מכירת חברה

מכירת חברה נעשית בתהליך מורכב וארוך ובעזרת מומחים מקצועיים לנושא. ניתן למצוא חברות בסדרי גודל שונים וככל שהן מסועפות, כן הבדיקה תתארך. רוכשים פוטנציאליים מגיעים לעסקה כזאת מסיבות מגוונות. בכל מקרה, יש צורך לעשות בדיקת נאותות מקיפה. רו"ח "עובד כדורי" מתמחה בנושא וניתן לקבל ממנו מידע וייעוץ פרטני מדויק.

מכירת חברה – בדיקות מקיפות

מכירת חברה מכל סוג מחייבת בדיקות רבות. רוכשים רבים רוצים בעסקה כדי להרוויח כסף, לממש שאיפות ולהתקדם בחיים. יש שהיו מנהלים בחברה קיימת בתחום ורוצים לרכוש אותה כאשר היא מוצעת למכירה או לרכוש אחרת בתחום. יש אחרים אשר רוצים לרכוש חברה מתחרה אשר פועלת בנישה שלהם. כך הם יסלקו אותה מהדרך, ירכשו ידע ולקוחות והכל בהשקעה שולית בשיווק. יש הרוצים להרחיב פעילות דווקא לתחום משיק או משלים שלהם. בכל מקרה, המוכרים הם אלו האמורים למסור מידע בשקיפות והרוכשים לבדוק היטב על החברה. המוכרים חייבים להכין מסמכים כלכליים וחשבונאיים המציגים את מצבה הפיננסי ובין היתר, מאזנים מבוקרים על ידי רואי חשבון, תזרימי כספים, מצב ההתחייבויות, צפי הכנסות ועוד. בנוסף, יידרשו רשימת לקוחות, מידע על כוח האדם , על מצבה הארגוני, הידע המצוי בה ופרטים חיוניים אחרים.

החלטות הרוכש

בהנחה שהמחיר  הראשוני סביר, ייפתח משא ומתן לגביה ויתר תנאי העסקה. נדרשת הערכת שווי לנכסים דוגמת נדל"ן הכלול בעסקה, ציוד, מיכון ומכוניות, חומרי גלם, וכן, הערכת המוניטין שלה הנגזרת מפרמטרים שונים וביניהם, כמות הלקוחות, צבר הזמנות, חוזים עתידיים ועוד. בעסקאות כאלו נהוג אף לבקש ליווי של בעל החברה הנרכשת בתחילת הפעילות.

מלווים אתכם בעת מכירת חברה

מומלץ להיעזר גם ברו"ח "עובד כדורי" המכיר את התחום לעומק ויכול לסייע  בשירותים מגוונים. הם כוללים ייעוץ, בדיקת מצב העסק מבחינה פיננסית וכלכלית, המלצות לגביו, מעורבות במשא ומתן ובעריכת ההסכם וליווי כללי לאורך כל התהליך. זאת עד סיומו המוצלח ואף בהמשך פעילותה. כך ראוי לבצע עסקה מורכבת בלב שקט.

 

רכישת חברה

רכישת חברה נעשית בנסיבות שונות. בעת הרכישה נפתחות הזדמנויות אבל, מאידך, קיימים סיכונים לא מעטים שאת חלקם ניתן לבטל כאשר בודקים היטב את מצבה. מומלץ ליזם הרוכש להכיר את התחום הנידון לעומק ולהגיע עם ניסיון קודם בו. בנוסף, כדאי שיהיה בעל כישורי ניהול וחוש עסקי מפותח. רו"ח עובד כדורי מתמחה בנושא וניתן לקבל ממנו ידע וייעוץ מקיף.

רכישת חברה – בדיקת נאותות

רכישת חברה נעשית כאשר רוצים להיכנס לתחום העסקים, בעת שרוצים להרחיב עסק קיים, כאשר רוצים לרכוש מתחרה, לצורך כניסה לתחום משיק לעיסוק המרכזי ועוד. בדיקת נאותות הינה בדיקה כללית וכוללת קבלת מידע פיננסי ומקיף אחר עליה, על בעליה ועל פעילותה. כל הבדיקות הללו אף מאפשרות לקבוע  אם המחיר שנקבע לגביה הוא סביר. דו"חות כספיים מבוקרים מספקים מבט פיננסי וכלכלי נתון. בנוסף, יש לבדוק את פעילותה השוטפת ובכלל זה, לקוחות, ספקים, ידע ארגוני הצבור בה, אנשי הניהול וההון האנושי האחר ועוד. כל אלו יסירו אי ודאות רבה סביב הפעילות ויובילו להתחלת המשא ומתן העסקי שבסופו יתקבלו ההסכמות לגבי סכום הרכישה ותנאיה.

יתרונות רכישת חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה גוף עצמאי שבעליה מחזיקים בה מניות. במסגרת הרכישה רוכשים את מניות הבעלים הקיימים. כדאי לציין כי אחזקת 51% ומעלה מקנה שליטה בחברה. היתרון העיקרי הוא בכך שבעת קשיים כלליים וקריסה ניתן לגבות את החובות אך ורק ממנה ולא מבעלי המניות. יש יתרונות נוספים תדמיתיים ואחרים חשובים. יש צורך, כמובן, לערוך הסכם מתאים אשר יכלול את כל ההסכמות, התנאים והאלמנטים עליהם הוחלט. הסכם הינו חיוני ונערך על פי חוקים קיימים בתחום. לא ניתן להכניס בו סעיפים המנוגדים ללשון החוק. כמובן, שבכל הסכם כזה ייקבעו תרופות להפרות.

מחפשים חברה רשומה למכירה?

כמובן, שיש צורך לקבל ייעוץ מיועץ עסקי. רו"ח עובד כדורי הינו בעל מוניטין בתחום. הוא יכול לערוך בדיקת נאותות, להיות מעורב במו"מ ובהכנת ההסכם ,לייצג וללוות את הלקוח בעת התהליך ולאחריו. השירות יינתן במקצועיות ועם יחס אישי.

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עוד בנושא

  מכירת עסק

  מכירת עסק נעשית כאשר שני בצדדים לעסקה מסכימים לה. תחילת התהליך הינו במשא ומתן וסופו המוצלח בחוזה הנערך על פי החוק. לכל צד מחויבות משלו והוא חייב להתנהל על פי...

  המשך קריאה

  מפעל למכירה

  מפעלים למכירה יד שניה מפעל למכירה יכול להיות קטן או ענק בעל מחזורי פעילות גבוהים. רוכשים פוטנציאליים בוחרים את העסק המוצע באתרי יד 2 ובאתרים אחרים ומחליטים להתחיל בתהליך הבדיקה. שיקוליהם...

  המשך קריאה

  קניית עסק

  קניית עסק קיים קניית עסק נעשית למטרת פרנסה ורווח. הרוכש חייב לבצע בדיקות אודותיו כדי להבין מצבו. הדבר חשוב כדי לא להיכשל בעסקה שאמורה להרים אותו למעלה. בדיקה כזאת יש לערוך...

  המשך קריאה

  עסקים למכירה

  עסקים למכירה מוצעים בתחומים שונים, חלקם מסורתיים ואחרים מתקדמים. הם מפורסמים באתרי אינטרנט, בעיתונות ברדיו וכדומה. כל הרוכש עסק חייב לבצע בדיקה יסודית.  יש לערב עורכי דין, רואי חשבון ויועצים...

  המשך קריאה